Burg Sterrenberg

Kamp-Bornhofen · Romantischer Rhein

Burg Sterrenberg is één van de oudste burchtcomplexen aan de Midden-Rijn: de burchttoren werd uiterlijk gebouwd aan het einde van de 12e eeuw. Afgezien van de leeftijd beschikt Burg Sterrenberg echter over nog een andere bijzonderheid, namelijk twee verdedigingsmuren. De buitenste schildmuur is nog dikker en hoger dan de binnenste muur en is duidelijk tegen de nabijgelegen Burg Liebenstein gericht. Deze beide, ooit zeer vijandelijke burchtcomplexen staan symbool voor de eeuwenlang problematiek van wisselende eigendomsverhoudingen in het Midden-Rijndal. In de Middeleeuwen lagen grondgebieden van verschillende heersers vaak direct naast elkaar. De onderlinge vijandigheden van de vorsten, graven of abten kwamen tot uitdrukking in de burchten die hun machtsgebieden beveiligden. Volgens de sage van de "Vijandige Broers" waren het in het geval van Burg Sterrenberg en Burg Liebenstein bovendien broers die vanwege een onderlinge twist de versterkte complexen bouwden. In plaats van familieruzies vindt de bezoeker er tegenwoordig een burcht met ruimtes voor feesten, vakantiewoningen plus een café en restaurant.

Burg Sterrenberg


Burg Sterrenberg
56341 Kamp-Bornhofen

Web: https://www.burg-sterrenberg.com/
E-Mail: info@zum-weissen-schwanen.de
Tel.: (0049)2627 9820